Categories
Leadership

Gode øvelser til et agilt hold

http://brendanmarsh.com/agile/bootstrapping-an-agile-team-part-1-people/

http://brendanmarsh.com/agile/bootstrapping-an-agile-team-part-2-product/

http://brendanmarsh.com/agile/bootstrapping-an-agile-team-part-3-process/