Categories
Leadership

Forventningsafstemning af rollefordeling

http://brendanmarsh.com/agile/expectations-workshop-in-a-fuzzy-agile-world/